Paket halinde satışa sunduğumuz rüzgar tribünü paketin diğer parçaları olan sıcak su üretici ısı pompası, nanogenair ısı radyatörleri hep birlikte yeşil enerji için bir konsept oluşturmaktadır. Bu Konsepte rüzgar enerjisi veya Güneş enerjisi yenilenebilir enerji ile sistemin elektrik ihtiyacını tamamen karşılamaktadır. Rüzgar hızlarından başlayarak ısı pompalarının ihtiyacı olan elektriği karşılamak için tasarladığımız, kompakt 3-5kw/h aralığında elektrik ihtiyaçlarını karşılayan yüksek rüzgar yüklerinde fren emniyeti barındıran sistem içerisinde bulunan online UPS sayesinde düşük rüzgar hızlarında bile kesintisiz elektrik ihtiyacını çözen ve evsel elektrik ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış Nanogenair elektrikli ısı radyatörlerimizle entegre çalışabilen rüzgar tribünü modelimizdir. Günlük 75-80  kW Elektrik üretimi.

Rüzgar tribünleri ile az elektrik harcayan nanogenair elektrikli ısı radyatörlerinin entegre çalışması sonucunda enerji maliyetleri sıfırlanacaktır.

  1. Düşük Enerji Maliyetleri: Rüzgar tribünlerinden üretilen elektrik, geleneksel enerji kaynaklarına kıyasla daha düşük maliyetlidir. Bu nedenle, bu elektriği kullanarak çalışan nanogenair elektrikli ısı radyatörleri, ısıtma maliyetlerini azaltır.

  2. Yenilenebilir Enerji Kullanımı: Rüzgar tribünleri, yenilenebilir bir enerji kaynağıdır ve çevre dostudur. Bu nedenle, nanogenair elektrikli ısı radyatörleriyle entegre olarak kullanıldığında, ısıtma işlemi sırasında sera gazı emisyonları azalır ve çevresel etki minimize edilir.

  3. Uzun Vadeli Tasarruf: Rüzgar tribünleriyle entegre çalışan nanogenair elektrikli ısı radyatörleri, uzun vadede enerji maliyetlerinden tasarruf sağlar. Geleneksel enerji kaynaklarına kıyasla daha düşük işletme maliyetleri ve daha az bakım gereksinimi, kullanıcıların uzun vadeli tasarruf elde etmesini sağlar.