SZUTEST Uygunluk Değerlendirme Raporu

SZUTEST UYGUNLUK DEĞERLENDİRME 

Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş. 2005 yılından beri hizmet veren en geniş kapsama sahip güvenilir ve lider uygunluk değerlendirme kuruluşlarından bir tanesidir. Szutest test, denetim, muayene ve belgelendirme hizmetlerinin birçoğunu Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite olarak yürütmektedir..

Turk Akreditasyon Kurumu(TURKAK) deney raporlarının tanınması konusunda Avrupa Akreditasyon Birligi(EA) ve Uluslararası, Laboratuvar Akreditasyon Birligi(ILAC) ile karşılıklı  tanınma anlaşmaları ile resmi olarak tanınmış olan ayrıca, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından birçok alanda yetkilendirilmiş olan SZUTEST tarafından Nanogenair Clean Teknoloji CT Pro Max ve CT Pro M Cihazlarına yapılan test sonuçlarına göre insanlar üerinde herhangi bir kanserojen veya mutajen maddelere maruziyetinden kaynaklanabilecek her türlü sağlık ve güvenlik risklerine rastlanmamış ve uygunluğu raporlanmıştır.

Daha Detaylı Test Sonuçları

Yukarıdaki tüm testler, bağımsız akredite laboratuvarlar ve üniversiteler tarafından yapılmıştır. Nanogenair Clean Teknoloji ürünleri tıbbi cihaz değildir ve hiçbir tıbbi iddiada bulunulmaz. Ek tedbir amaçlı olarak önerilmektedir. Covid 19 Uygulamalarına (Maske – El yıkama – Hijyen Uygulamalar vb.) Engel Oluşturmaz.